Suggkort

I WinPig kan du skriva ut suggkort och bestämma utseende på utskriften genom att välja mellan ett flertal standardiserade layouter. Du skapar ditt suggkort genom att lägga till layoutmoduler som hamnar överst, i mitten eller nederst på suggkortets utskrift.

Inställningarna för suggkortsutskriften görs i WinPig kan nås på flera olika sätt:

  • Gå till menyvalet Sugga/Galt – Skriv ut suggkort, klicka på Inställningar
  • Ta fram ett suggkort, klicka på ikonen Print Sowcard och sedan på Inställningar.

Under Dokument & Länkar nedan hittar du två dokument, ett med de layouter som alltid följer med i programmet (standard) och ett dokument med alla de anpassade suggkortslayouter du kan välja bland (SV).

För att beställa suggkortslayouter, kontakta WinPig support och berätta vilken/vilka av modulerna i dokumentet Suggkort layouter SV (till höger) du vill ha. Varje modul är numrerad, e.g. 1A, 1B etc. Ange numret på de moduler du vill ha för att vi lätt ska kunna hitta dem.