Betäckning

Betäckningar registreras under Sugga/Galt – Betäckning eller direkt på suggkortet. Innan betäckningen kan registreras måste det finnas en ingång. Vidare ska datumet för betäckningen ligga inom de datumintervall som angetts under Inställningar. Det går att registrera ett betäckningsdatum som ligger före djurets ingångsdatum om du har köpt in ett dräktigt djur. Det är också möjligt att registrera en betäckning på en sugga som fortfarande ger di och inte ännu är avvand.

Längst ned på denna sida hittar du Vanliga frågor.

Registrera betäckningen så här

1. Gå till Sugga/Galt – Betäckning eller ta fram suggkortet för den sugga du vill registrera en betäckning på.

2. Fyll i fälten enligt beskrivningen nedan

Djurnr: Registrera djurets nummer, det som används i besättningen.

Datum: Registrera datum för betäckningen/semineringen.

Galt: Här är det möjligt att registrera vilken galt man använt. Egna galtar ska vara upplagda under Djur – Besättningsdjur. Semingaltar ska finnas hämtade till programmet (Generellt – Hämta- Semingaltar). Tillgängliga galtar visas om man klickar på kikaren  eller F5-tangenten då markören står i fältet Galt, Djurnr. Det går också att skriva första siffran/bokstaven i galtnumret och trycka enter. Då visas bara de galtar som börjar på den siffran/bokstaven och som är tillgängliga/aktiva på datumet för betäckningen. Välj galt i listan genom att dubbelklicka på den.

Antal sem/bet: Här finns möjlighet att registrera hur många semineringar som gjorts i samma brunst, om man inte väljer att lägga in en ny rad för varje seminering.

Medarbetare initialer: Här kan registreras vem som utfört semineringen. Personen ska vara registrerad under Generellt – Administration – Medarbetare, och du kan se vilka som finns registrerade genom att klicka på kikaren  eller F5-tangenten då markören står i fältet Initialer på Betäckningen. Välj i listan genom att dubbelklicka på personen ifråga.

Kondition – Hull: Här kan suggans hull vid betäckningen registreras. Hullet kan också registreras separat under menyvalet Djur – Kondition. Om hullet registreras i samband med betäckningen skapar programmet automatiskt också en rad under händelsen Kondition med datum=betäckningsdatum.

Du kan även lägga till kolumnerna Batchnummer, Flytt, Till lokal, Betäckning tid, Poäng, Brunststyrka samt en andra och tredje betäckning i samma brunst.

Instruktionsfilm – Betäckning

Vanliga frågor om betäckning

Hur registrerar jag ett omlöp?


För att registrera ett omlöp gör du helt enkelt en ny registrering för betäckning under Sugga/Galt – Betäckning eller direkt på suggkortet. Den första betäckningen ska ligga kvar.

Hur kan jag registrera en betäckning som är före ingångsdatumet?


Då kan du behöva ändra i rimlighetsgränserna. Gå till Generellt – Inställningar – Rimlighetstest – Suggdatum. Under Gyltämnen, Ingång till bet. dgr, ändra den röda Min-rutan till -100 (eller så många dagar före ingång som hon betäcktes). Tryck på OK.

Varför kan jag inte registrera betäckning på gyltor?


För att du ska kunna registrera betäckning på gyltorna måste de vara ingångna i suggdelen. Registrera en ingång först, sedan kan du registrera en betäckning.

Hur kan jag registrera betäckningar på en hel grupp samtidigt?


Om du vill registrera betäckningar på en hel grupp samtidigt kan du göra det med hjälp av en arbetslista för betäckningar.

Jag vill inte att det ska gå att lägga in någon betäckning före avvänjning, hur ska inställningarna vara då?


I en del besättningar, t.ex. de som har suggor och smågrisar i storgrupper, brunstar suggorna ibland före avvänjning. Därför går det att lägga in betäckning före avvänjning. Vill du ta bort denna möjlighet är det två inställningar som ska ändras:

  1. Gå till Generellt – Inställningar och där till fliken Rimlighetstest och Sugg.datum.
  2. På raden ”Avvänjning till betäckning” ändra i det första röda fältet till 0. Detta gör att det inte går att lägga in en betäckning med datum före en registrerad avvänjning.
  3. På raden ”Grisning till betäckning”, ändra så att det står 90 i alla fyra rutorna. Detta gör att det inte går att lägga in någon betäckning utan att det först finns en avvänjning (om det inte gått mer än 90 dagar från grisningen).

Vad gör jag om jag inte kan registrera galten vid betäckning?


Troligen behöver du ladda ned ett uppdaterat register för nya semingaltar. Kontrollera också att du skrivit galtens namn och nummer korrekt. Läs mer här om hur du gör detta.

Varför får jag felmeddelande om att galtnummer krävs för att suggan är ”Topigs breeding sow”?


Suggan har troligen fått fel avelsnummer. Istället för besättningens egna nummer har hon fått numret som används för semingaltar. Ändra till numret för den egna rekryteringen i rutan för avelsnummer på suggkortet.

Vanliga frågor om semingaltar

Vilken ras ska jag seminera med?


För att veta vad du ska seminera med kollar du på suggans första bokstav. Det är hennes faders ras. Har du alternerande återkorsning och har en sugga med YLL ska hon alltså semineras med L. Är suggans ras t.ex. LYY seminerar du med Z (holländsk yorkshire) eller Y eftersom suggans far är en lantrasgalt.

Hur registreras galtens nummer när blandsperma använts?


Registrera blandsperma enligt tabellen nedan. Bokstaven a används före numret för all blandsperma utom för DanBred Duroc, då används bokstaven s.
För att kunna registrera DanBred-galtar måste du först ha hämtat hem DanBreds semingaltregister. Se info tidigare på denna sida.

Hållsta Hudaryd
Hamp Bas a40 a80
Hamp Longlife (max) a940 a980
Hamp Topp a740 a780
TN Duroc a1
TN Duroc Bas (3 dgr) a13
TN Duroc Longlife (5 dgr) a15
DanBred Duroc s6
DanBred Duroc Bas s63
DanBred Duroc Longlife s65

 

Var kan jag registrera semindosens batchnummer?


Det finns ett fält Batchnr som kan väljas till i registreringsfönstret för betäckning. Gå till layoutinställningarna och bocka för det fältet så att det blir synligt.

Jag får inte hem semingaltarna, vad kan det vara för fel?


Börja med att kontrollera att du har internetuppkoppling då detta behövs för att hämta semingaltregistret. Om du har ett antivirusprogram eller en brandvägg som varnar kan det vara så att detta hindrar från att ladda hem semingaltregistret. Tillåt WinPig i antivirusprogrammet/brandväggen. Prova eventuellt först med att tillfälligt stänga av antivirusprogrammet/brandväggen för att se om det fungerar.

Om det fungerat tidigare att hämta semingaltar kan det vara så att du seminerat med en precis nyinsatt galt som ännu inte kommit med i semingaltregistret. Kolla med WinPig Support eller vänta tills nästa vecka med att registrera galtnumret.

Hur söker jag i semingaltregistret efter en viss galt?


Gå till Sugga/Galt – Djur – PigVision  – Semingaltar. Använd sedan filterfunktionen för att söka efter galten. Smidigast är att söka med *nr (en stjärna + numret). Om du får upp flera galtar, kolla när betäckningen skedde och titta på när de olika galtarna var aktiva (fälten Period Från och Period Till).

Det går inte att registrera en betäckning om inte galten var aktiv just den perioden.

Det går inte att registrera semingalten på betäckning/jag får meddelande om att galten inte finns?


Börja med att hämta det senaste semingaltsregistret. Det gör du under Generellt-Hämta-Semingaltar (TopigsNorsvin). Välj det register du vill hämta, TopigsNorsvin eller DanBred.

Kontrollera också att det står rätt bokstav före numret när du skriver in galten, det måste stå ett A (TopigsNorsvin) eller S (DanBred) framför semingaltnumret och den måste vara aktiv när betäckningen skedde. Se svaret ovan om hur du söker efter en galt i semingaltregistret.

Koderna för blandsemin, ex A40 och A80 finns inte längre per automatik i semingaltsregistret. Man får själv lägga till dessa som galtar i semingaltsregistret.

Jag får feltexten ”1 objekt fanns men de passar inte in i urvalskriterierna” när jag ska registrera en galt på betäckningen, vad betyder det?


Feltexten beror på att det finns en galt med detta nummer men den är inte aktiv på betäckningsdatumet. Gå till Sugga/Galt – Djur – Besättningsdjur (om egen galt). Sök på galtens djurnr och kontrollera att hans ingångsdatum i besättningen är före betäckningsdatum. För semingaltar – kolla Period från och till och jämför med semineringsdatumet. Se svaret ovan om hur du söker efter en galt i semingaltregistret.

Vad betyder ras = Z?


TopigsNorsvins holländska yorkshireras, en viss linje av yorkshire, kallas Z.