Semingaltar

Längst ner på denna sida hittar du svar på vanliga frågor om semingaltar.

När du registrerar betäckningar i WinPig och ska registrera vilken renrasgalt som använts är det ett par inställningar du först behöver göra. Bara de som rekryterar gyltor behöver registrera individuella galtar.

Inställningar för nummerserier

För att kunna hämta semingaltar till WinPig behöver du ha en rad med Avelstyp TopigsNorsvin av programtekniska skäl. Detta gäller även för dig som använder Danbreds genetik.

Gå till Avel – Nummerserier. På raden under Egen rekrytering fyller du i information enligt nedan på en ny rad:

Nummer: 123456

Avelstyp: TopigsNorsvin

Namn: Valfritt, men förslagsvis Hämta semingaltar.

Om du bytt genetik i besättningen och har egen rekrytering av gyltor kan inställningarna behöva ändras. Under Dokument & Länkar här nedan finns en instruktion vid byte från TopigsNorsvin till DanBred (”Registrera DanBred semindoser”). Kontakta gärna WinPig support för ytterligare hjälp.

Hämta semingaltar

Semingaltarna hämtas under Generellt- Hämta- Semingaltar TopigsNorsvin. Hämta TopigsNorsvin eller DanBred beroende på vilket avelsmaterial som används i besättningen. För HKScans Hamp-avelsbesättningar finns ett speciellt semingaltregister som bara är synligt för dessa besättningar.

Semingaltarna hittar du sedan under Sugga/Galt – Djur – PigVision – Semingaltar.
Semingaltsregistret uppdateras när det tillkommit nya galtar, så de behöver hämtas regelbundet för att få de senaste galtarna till ditt register.

Registrera galten på betäckningen

Detta gäller om du vill registrera numret för en individuell galt:
Galtar med TopigsNorsvins genetik: För att registrera en seminering används bokstaven a framför galtkoden.
Galtar med DanBred genetik: Skriv bokstaven s framför galtens nummer.
Hamp-galtar med HKScanJSR-genetik: Skriv bokstaven s framför galtens nummer.

Det går lika bra att använda stora eller små bokstäver för a och s.

Om du vill fylla i fältet för galtnummer när blandsperma används så läs under Vanliga frågor nedan om hur det går till.

Vanliga frågor om semingaltar

Vilken ras ska jag seminera med?


För att veta vad du ska seminera med kollar du på suggans första bokstav. Det är hennes faders ras. Har du alternerande återkorsning och har en sugga med YLL ska hon alltså semineras med L. Är suggans ras t.ex. LYY seminerar du med Z (holländsk yorkshire) eller Y eftersom suggans far är en lantrasgalt.

Hur registreras galtens nummer när blandsperma använts?


Registrera blandsperma enligt tabellen nedan. Bokstaven a används före numret för all blandsperma utom för DanBred Duroc, då används bokstaven s.
För att kunna registrera DanBred-galtar måste du först ha hämtat hem DanBreds semingaltregister. Se info tidigare på denna sida.

Hållsta Hudaryd
Hamp Bas a40 a80
Hamp Longlife (max) a940 a980
Hamp Topp a740 a780
TN Duroc a1
TN Duroc Bas (3 dgr) a13
TN Duroc Longlife (5 dgr) a15
DanBred Duroc s6
DanBred Duroc Bas s63
DanBred Duroc Longlife s65

 

Var kan jag registrera semindosens batchnummer?


Det finns ett fält Batchnr som kan väljas till i registreringsfönstret för betäckning. Gå till layoutinställningarna och bocka för det fältet så att det blir synligt.

Jag får inte hem semingaltarna, vad kan det vara för fel?


Börja med att kontrollera att du har internetuppkoppling då detta behövs för att hämta semingaltregistret. Om du har ett antivirusprogram eller en brandvägg som varnar kan det vara så att detta hindrar från att ladda hem semingaltregistret. Tillåt WinPig i antivirusprogrammet/brandväggen. Prova eventuellt först med att tillfälligt stänga av antivirusprogrammet/brandväggen för att se om det fungerar.

Om det fungerat tidigare att hämta semingaltar kan det vara så att du seminerat med en precis nyinsatt galt som ännu inte kommit med i semingaltregistret. Kolla med WinPig Support eller vänta tills nästa vecka med att registrera galtnumret.

Hur söker jag i semingaltregistret efter en viss galt?


Gå till Sugga/Galt – Djur – PigVision  – Semingaltar. Använd sedan filterfunktionen för att söka efter galten. Smidigast är att söka med *nr (en stjärna + numret). Om du får upp flera galtar, kolla när betäckningen skedde och titta på när de olika galtarna var aktiva (fälten Period Från och Period Till).

Det går inte att registrera en betäckning om inte galten var aktiv just den perioden.

Det går inte att registrera semingalten på betäckning/jag får meddelande om att galten inte finns?


Börja med att hämta det senaste semingaltsregistret. Det gör du under Generellt-Hämta-Semingaltar (TopigsNorsvin). Välj det register du vill hämta, TopigsNorsvin eller DanBred.

Kontrollera också att det står rätt bokstav före numret när du skriver in galten, det måste stå ett A (TopigsNorsvin) eller S (DanBred) framför semingaltnumret och den måste vara aktiv när betäckningen skedde. Se svaret ovan om hur du söker efter en galt i semingaltregistret.

Koderna för blandsemin, ex A40 och A80 finns inte längre per automatik i semingaltsregistret. Man får själv lägga till dessa som galtar i semingaltsregistret.

Jag får feltexten ”1 objekt fanns men de passar inte in i urvalskriterierna” när jag ska registrera en galt på betäckningen, vad betyder det?


Feltexten beror på att det finns en galt med detta nummer men den är inte aktiv på betäckningsdatumet. Gå till Sugga/Galt – Djur – Besättningsdjur (om egen galt). Sök på galtens djurnr och kontrollera att hans ingångsdatum i besättningen är före betäckningsdatum. För semingaltar – kolla Period från och till och jämför med semineringsdatumet. Se svaret ovan om hur du söker efter en galt i semingaltregistret.

Vad betyder ras = Z?


TopigsNorsvins holländska yorkshireras, en viss linje av yorkshire, kallas Z.