Analyser

Analys av slaktdata

Under Analyser ungdjur – Analys av slaktdata kommer du till denna rapport. Här kan du välja att analysera vikt, köttprocent, osv. Ett exempel finns i instruktionen Hur många överviktiga grisar där viktspridningen studeras.

Obs! Då du väljer lokaler, tänk på att inte bocka för dubbelt, t.ex. den övergripande lokalen och de enskilda lokalerna. Då kommer grisarna att räknas dubbelt. Se exempel nedan på hur det ska vara.

Månadsrapport – Produktionsnivå

Med analysen produktionsnivå håller du koll på hur besättningens resultatet utvecklas över tiden, oberoende av omgångar. Du kan t.ex. se hur slaktvikt, klassning och olika slaktanmärkningar varierar och det går lätt att ta fram diagram över utvecklingen.

För att få en bra layout till din månadsrapport kan du importera dem färdiga layouten Manadsrapport.xml.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

En utförligare beskrivning av Produktionsnivå och Månadsrapporten finns i dokumentet Håll koll med månadsrapporter.

Slaktanmärkningar

Med denna analys kan du jämföra slaktanmärkningar över tiden samt mellan besättningens olika stallar, avdelningar eller driftsplatser. Läs mer i dokumentet Jämför slaktanmärkningar mellan stall.
Vilka inställningsmöjligheter som finns på diagrammen beskrivs i dokumentet Resultat som diagram. Samma inställningsmöjligheter finns för måtten i ”Analys av slaktdata” som vi skriver om längst upp.

Slaktprognos

Analysen ligger under Analyser ungdjur – Slaktprognos. Slaktprognosen har flera användningsområden:

  1. Visa en överblick över slaktade grisar, per vecka och per lokal/ leverantörnummer. För att rapporten ska fungera som tänkt bör du ha gjort en egen layout och anpassat den.
  2. Prognosticera kommande slaktgrisleveranser utifrån antal insatta. Du får själv ange daglig tillväxt, vikt vid slakt och fördelning mellan leveransveckor.
  3. Prognosticera kommande slaktgrisleveranser utifrån antal avvanda grisar.

Läs mer om punkt 1 i dokumentet Anpassa slaktprognosen och om punkt 2 och 3 i dokumentet Prognos för kommande slaktgrisleveranser.

Vanliga frågor om analyser

Jag jämför några analyser och tycker inte antalet stämmer med antal slaktade på Slakt grupp?


När man jämför antalen på olika analyser bör man tänka på några saker:

  • Produktionsnivå visar godkända och kasserade slaktade separat. Manuellt inlagda slaktgrisar ingår i antalet.
  • Slakt – grupp visar godkända och kasserade slaktade summerade i olika kolumner. Manuellt inlagda slaktgrisar är inkluderad i summan.
  • Slakt – individ visar också den både godkända och kasserade slaktade summerade i olika kolumner. Manuellt inlagd slakt är inte med.
  • Analys av slaktdata visar bara godkända slaktade, inte kasserade och inte manuellt inlagda. Här är det noga att man bara bockat för lokaler på den övergripande nivån, bockar man även för t.ex. avdelningar under stallet så kommer grisarna att räknas dubbelt.

 

Instruktionsfilmer

Slaktprognos, ta fram Slakt besättningen totalt

Slaktprognos, gör i ordning layouten för Slakt besättningen totalt

Slaktprognos, visa prognos för beräknad slakt framåt i tiden