– Ålder 1:a bet

I WinPig finns en standardanalys av ålder vid 1:a betäckning under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – PigVision – Gyltor men vi rekommenderar att du istället hämtar layouten vi visar nedan. Rapportlayouten finns att hämta i filen FördelnÅlder1aBet.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns analysen i WinPig under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – Fördelning – Ålder 1a bet.

Den första grupperingen ”Bet i samma kullnr” har ingen praktiskt betydelse men måste finnas för att resultatet ska bli korrekt.

Ytterligare inställningar

Det är enkelt att ändra grupperingen, kanske vill du ha färre grupper eller andra gränser. Gör så här:

  • Markera ”Ålder vid första betäckning” i rutan under ”Gruppera efter”.
  • Klicka på Alternativ.
  • Ett fönster öppnas med gällande gränser, ändra till den indelning du vill ha.

Dokument och länkar