– Hull och späck

Med denna analys kan du se hur suggans hull vid avvänjning påverkar resultatet i kommande kull. Hullet ska vara registrerat vid avvänjningen antingen som hullpoäng eller som späck i mm. Analyslayouterna finns att hämta i xml-filerna nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns de två layouterna under menyvalet Analyser suggor – Effektanalyser.

När du vill ta fram analysen väljer du period och klickar sedan på Beräkna.

Gemensamt för det båda analyserna är att de går att expandera (klicka på plustecknet) så att man ser vilka suggor som ligger bakom. Finns det då inget grisningsresultat så grisade hon aldrig. Är hon slaktad syns det i kolumnen längst till höger (Utgångna slaktade).

Hull föregående avvänjning
Suggorna grupperas efter hullet vid avvänjning i kullen före, t.ex. (se bilden nedan) så de som hade hull Mager fick 14,5 lev födda och 12,4 avvanda i efterföljande kull.

Observera att om en sugga använts som amsugga och avvant två kullar är det hullet på den första avvänjningen som räknas. Se exempel på sugga 278 (suggkortet nedan), hon är med i analysen eftersom hon är betäckt 09-02-18 (inom perioden). Men hon visas i gruppen för hull=Normal eftersom programmet går efter hullet på den första av hennes två avvänjningar på föregående kull. Detta går inte att ändra med någon inställning.

Späck föregående avvänjning
Här grupperas suggorna efter späckmåttet som är registrerat ihop med föregående avvänjning. I exemplet på bilden nedan fick suggor med späck 9-10 mm vid avvänjningen i genomsnitt 15,0 levande födda och 12,9 avvanda i nästa kull.

På denna analys finns ett sak att tänka på och det är de som varit amsuggor och avvant två kullar. De visas på den nedersta raden (den utan späckmått) eftersom programmet tittar på den första av de två avvänjningarna. Se exempel på sugga 4405 (suggkortet nedan), hon är med i analysen eftersom hon är betäckt 09-10-17 (inom perioden). Men hon visas i gruppen på sista raden eftersom programmet går efter späckmåttet på den första av hennes två avvänjningar på föregående kull.

Förändring i späck under föregående grisning till avvänjning
Här grupperas suggorna efter förändringen i späckmåttet som är registrerat ihop med föregående grisning till avvänjning. Vi kan se att det är 98 individer som under föregående grisning – avvänjning förlorade mellan 0 till -5 mm i späck och att dom i kommande grisning hade i genomsnitt 13,7 lenade födda.