Installation & Uppdatering

För installation av WinPig på ny dator, kontakta WinPig Support. Om du redan installerat programmet och vill uppdatera till en ny version, välj menyvalet Uppdatering.

Vanliga frågor om installation, uppdatering, inställningar, säkerhetskopiering och nycklar

Vanliga frågor om installation

Hur kan man se i vilken mapp WinPig är installerat?


Standardmappen för installation är c:\Program Files\AgroSoft\WinPig.net på en 32-bitars dator och c:\Program Files (x86)\AgroSoft\WinPig.net på en 64-bitars dator. Högerklicka på programikonen och välj Egenskaper, längst ner. Under fliken genväg står det ”Mål”. Där ser du var ditt program är installerat.

Vad betyder det när man får meddelandet ”No dongle found. Show about form”?


Troligen sitter inte nyckeln i datorn. Andra alternativa orsaker:
– WinPig startades för snabbt, innan datorn registrerade att nyckeln satts i.
– Nyckeln är inte programmerad med behörighet för WinPig.
– Drivrutinen för nyckeln är inte installerad eller skadad.

Hur installerar man om man det är fler användare på datorn eller om användaren inte är administratör?


Viktigt är att installationen startas och genomförs med administratörsrättighet. Se därefter instruktioner i dokumentet SQLServerSetup. Där står bl.a. att SQL Server 2008/2012 Management Studio ska installeras och hur man sedan lägger till användaren som behörig till SQL-databasen.

SQL server installeras inte, vad göra?


Ibland måste SQL server installeras manuellt först och först därefter kan WinPig installeras. Här finns en instruktion för manuell installation av SQL Server 2012.

Vanliga frågor om uppdatering

Jag har hämtat uppdateringen från hemsidan, varför uppdateras inte programmet?


Efter att du hämtat uppdateringen genom länken på hemsidan måste du även installera den. När du hämtat hem uppdateringen kan du ibland klicka på den direkt, t.ex. nere i datorns vänstra hörn eller uppe i det högra hörnet. Om du inte valt alternativet installera nu, så kan du senare hitta uppdateringen bland hämtade filer. Gå till hämtade filer (alt. Sök på hämtade filer nere i datorns sökfält) leta därefter upp filen WinPig.NetSetup.exe och dubbelklicka på den.

Det fungerar inte att uppdatera WinPig, jag hämtar uppdateringen men sedan händer ingenting.


Det kan bero på att datorns virusskydd eller brandvägg stoppar uppdateringen och raderar filen direkt efter att den hämtats. Du bör då ändra inställningarna i antivirusprogrammet/brandväggen så att filen tillåts. En annan möjlighet är att stänga av brandvägg och virusskydd tillfälligt, och sedan hämta uppdateringen igen. Kom ihåg att sätta tillbaks skyddet på brandvägg och virusprogram sedan!

Vanliga frågor om inställningar

Hur ändrar jag språk om det har blivit något annat än svenska?


Speciellt när man läst in en säkerhetskopia kan språket ändra sig till något annat än svenska. Kör då om besättningsguiden och välj språk Svenska.

WinPig Besättningsguide

Hur gör man för att köra besättningsguiden?

 1. Gå till Generellt – Besättning
 2. Klicka på Besättningsguiden (inringat med rött på bilden nedan)

 3. Du får då frågan om du vill köra besättningsguiden på gården. Tryck på Ja.

 4. Du kommer då till ett nytt fönster där du väljer språk.
 5. Sedan får du upp en ruta där du kan välja land och bes.typ. Här väljer du Avel som Bes.typ och tryck på Klart.

Besättningsguiden körs nu på din besättning.

OBS! Dina ikoner på WinPig skrivbordet kan förändras efter att du kört besättningsguiden. Ett tips är att ta en bild på skrivbordet som det såg ut innan så att du kan lägga tillbaks de ikoner du hade innan.

Du kan även gå till Generellt – Språk och välja sv = svenska. Jämför med bilden nedan vilket menyval som motsvarar Generellt – Språk.

 

Vad är skillnaden mellan automatisk och manuell omgångshantering?


I WinPig går det att välja mellan två olika sätt att registrera omgångar. Valet görs under menyvalet Generellt, Inställningar. Den inställning vi rekommenderar för en normal slaktgrisuppfödare är ”Automatisk”. Valet gäller för hela besättningen.
Automatisk – när en omgång skapas registrerar man i vilken/vilka lokaler den finns och under vilken tidsperiod. När sedan händelser registreras, t.ex. foder eller döda grisar gör man det för en viss lokal. Programmet håller då automatiskt reda på till vilken omgång händelserna hör. En förutsättning för den automatiska omgångshanteringen är att det aldrig finns mer än en omgång samtidigt i en lokal. Menyvalen Omgång och ”Koppla omgång till lokal” visas under menyn Generellt.
Manuell – kan hantera att flera omgångar samtidigt finns i en lokal. När händelser registreras får man alltid ange till vilken omgång händelsen hör. Tänkbara förhållanden då detta är användbart är om det finns välkomststall som delas upp på olika avdelningar, skrotstallar som betjänar flera avdelningar etc. Menyvalet Omgång visas under menyn Generellt. Menyvalet ”Koppla omgång till lokal” visas inte alls. En nackdel med manuell omgångshantering är att man inte kan följa upp resultatet i ett stall eller en avdelning över tiden, för olika omgångar.

Vad gör jag om storleken på texten plötsligt förändras i programmet?


För att få tillbaka normal textstorlek kan du trycka på Generellt- Logga ut och därefter öppna programmet igen. Du kan också stänga programmet med krysset i hörnet (inte blåa bannern i mitten) eller använda kortkommandot Ctrl + Alt + End.

Du kan också permanent ändra i bildskärmsinställningarna i Windows så att den rekommenderade skalan är 100 % (snarare än 125%). Då kommer storleken på texten inte att ändra sig, men vara något mindre.

Vanliga frågor om säkerhetskopiering

Hur ofta behöver jag säkerhetskopiera min besättning i WinPig?


Om du fortfarande har en lokal installation av WinPig (med en USB-sticka) behöver du säkerhetskopiera regelbundet, vi rekommenderar minst en gång i veckan. Skicka alltid en webbackup efter att du har matat in nya händelser i programmet. Om din dator kraschar och du har skickat webbackuper regelbundet slipper du knappa in alla händelser igen. Om du har WinPig i molnet – PigVision Online, behöver du inte sända säkerhetskopior till oss. Din inknappade data sparas i realtid.

Vad är skillnaden mellan att exportera databas och spara säkerhetskopia ?


Båda sätt gör att en fil med en säkerhetskopia skapas, men det blir olika filtyper. Välj exportera databas i första hand då de filtyperna blir mer lätthanterliga och fungerar bättre om du vill läsa in filen på en annan dator eller när du har uppdaterat programmet till en annan version.
Wpc filer: skapas då du väljer att exportera databas och denna filtyp sänds vanligen när du trycker på säkerhetskopia web. Läs in denna filtyp genom att importera databasen.
Wpb-filer: skapas då du väljer att ”spara säkerhetskopia”. Läs in denna filtyp med menyvalet ”Läs in säkerhetskopia”.

Kan man ångra om man läst in en säkerhetskopia av misstag?


Om man läst in en säkerhetskopia av misstag har man raderat sina befintliga uppgifter i WinPig och ersatt dem med säkerhetskopian. Varje gång man läser in en säkerhetskopia skapas en reservbackup av den befintliga besättningen. Den heter ”databasnamnet+Recover+en siffra+.wpb” och den ligger i programmappen (vanligen\Program Files\AgroSoft\WinPig.net). En god idé kan vara att läsa in Recover-backupen som en separat besättning först för att kontrollera att det är den önskade kopian. Kontakta support för att få hjälp med detta om du läst in en säkerhetskopia av misstag.
OBS! Om man läst in den felaktiga säkerhetskopian flera gånger i rad är det inte säkert att den ursprungliga besättningen finns sparad.

Vanliga frågor om nycklar

Felmeddelande ”Nyckeln hittas inte”, vad göra?


 • Är nyckeln fysiskt oskadad och sitter den i ordentligt i ett usb-uttag direkt i datorn?
 • Prova med ett annat usb-uttag.
 • Installera om drivrutinen.
 • Fungerar det inte efter installation av drivrutinen och omstart av dator, pröva att stänga av datorn helt och sätta på den igen.
 • Kontrollera att inte brandväggen spärrar drivrutinen (Sentinel).
 • Prova med en annan nyckel om det finns någon sådan att tillgå.
 • Kontakta Support för byte till en annan nyckel.

Vad innebär felmeddelandet ”Otillåten nyckel”?


Även om nyckeln sitter i datorn så kan inte programmet läsa av den. Följande bör då kollas:

 1.  Kolla att drivrutinen (Sentinel Protection Driver) är installerad och att det inte är något fysiskt fel på nyckeln.
 2. Installera om drivrutinen för nyckeln. När drivrutinen installerats om måste datorn startas om.
 3. Avinstallera drivrutinen, kör cleanprogram för nyckeln (SSDCleanUp), lägg in drivrutinen igen. CleanUp programmet raderar bl.a om det finns en äldre drivrutin, kontakta Support för tillgång till CleanUp.
 4. Prova med en annan nyckel om det finns någon sådan att tillgå.
 5. Kontakta Support för byte till en annan nyckel.