– Ingång från öronmärkning

Om du använder dig av öronmärkning i programmet använder du menyvalet Sugga/Galt – Ingång – Ingång från öronm när du vill registrera ingång på ett besättningsdjur.

Förklaring till fälten:

FödelseID (Kort nr) Här skriver du in öronnumret på den gylta som ska ingångsrapporteras. När du skriver in ett öronnr får du i många fall upp en sökruta där du får välja rätt gylta som ska ingångsrapporteras genom att dubbelklicka på denna. Har du flera med samma öronnr i sökrutan, välj det djur du ska ha genom att kontrollera ålder/födelsedatum.

Din sökruta kan ha lite andra kolumner, huvudsaken är att FödelseID finns med och att du ser de djur som har det öronnummer du skrev in.

FödelseID Här kommer gyltans fullständiga födelseID att visas automatiskt när du fyllt i öronnr.
Djurnr Registrera det nummer djuret ska ha i besättningen, t.ex. öronnummer följt av födelseår.
Datum (Ingång) Ingångsdatum i besättningen
Föd.datum (Djur) Djurets födelsedatum, detta dyker upp automatiskt när öronnr är ifyllt
Alt kod (Ras) Alt kod (Ras), detta dyker upp automatiskt när öronnr är ifyllt.

Utöver dessa fält kan du välja att registrera något mer tillsammans med ingångsrapporteringen, till exempel flytt till en lokal eller betäckning. Lägg i så fall till dessa fält på layoutinställningarna.

När du får upp en ny tom rad längst ned är alla uppgifter korrekt inmatade och gyltan har nu fått ett suggkort.

Min sökruta är tom när jag ska ingångsrapportera djur

Om du inte får fram sökrutan eller om den ser väldigt konstig ut kan det ha hänt något med layouten. Kontakta WinPig Support eller läs tips i dokumentet Söklayout djur.

Om du skrivit in fel Djurnr eller vill lägga till/ändra uppgifter 

Skulle du ha matat in uppgifter felaktigt, till exempel skrivit in fel Djurnr kan du ändra det i efterhand under Sugga/Galt – Djur – PigVision – Besättningsdjur. Vill du ändra djurnumret som har blivit fel rättar du enkelt till det genom att markera raden för Djurnr genom att klicka på F2 och skriva över det med korrekt Djurnr. Du kan även fylla på med andra uppgifter  om djuret på bilden Besättningsdjur om det saknas information.