Plan – målsättning

Överst i produktionsrapprtens fönster kan du klicka på fältet Plan. Då öppnas ett nytt fönster, där du kan lägga till en plan för nyckeltalen som finns på rapporten.

Formel Namn Här visas nyckeltalets namn
Fet Genom att sätta bock här visas nyckel- och plantalet med fet stil på produktionsrapporten
Min./Max Här kan du välja ett minsta eller maximalt tal som nyckeltalet helst ska ligga innanför. Om nyckeltalet är bättre än den angivna gränsen visas den med grönt på produktionsrapporten, och om det är sämre än den angivna gränsen visas det med rött. Programmet håller själv koll på om det är bra med ett lågt värde (t.ex. dödlighet) eller om man strävar efter ett högt tal (t.ex. antal avvanda). Om nyckeltalet ligger inom min- och maxgränserna visas det med svart färg.
Plan Här kan du skriva ett plantal för respektive nyckeltal.

Ett tips är att använda filterraden för att söka reda på de nyckeltal du vill sätta en plan för. Då slipper man leta bland alla resultatmåtten. Klicka på tratt-ikonen för att få fram den gröna filterraden om den inte är synlig.

Ett annat tips är att snegla på medeltalen, bästa 25% eller kanske topplistans resultat när du sätter målen för den egna besättningen.

I dokumentet ”Jämför med planen” nedan finns en mer detaljerad beskrivning över hur du fyller i mål och ställer in så att det blir gröna/röda/svarta siffror.

Dokument och länkar