Transport till obduktion

Ett bra obduktionsresultat kräver färskt material för undersökning och analys. Därför är en omgående och snabb transport till laboratorium mycket viktigt, alternativt att obduktionen utförs direkt på gård.

 

Olika sätt att transportera sitt djur till obduktion

1. Svensk Lantbrukstjänst – Hämtar döda djur i hela landet och levererar till följande obduktionslaboratorium; Kävlinge, Karlskoga och Visby.

2. Privat inkörning – Alla djur till SVA i Uppsala och Gård & Djurhälsan (G&D) i Visby. Djur <50 kg till G&D i Kävlinge och djur <15 kg till G&D i Skara. Till laboratoriet i Karlskoga kan inga djur köras in i privat regi.

3. Budbil eller paket med posten – Gäller endast till SVA. Aktuellt för fjäderfä och foster/fosterhinnor eller andra mindre djur.

4. Stockholms nödslaktservice AB – Endast aktuellt vid transport till SVA.

5. Gårdsobduktion – Ett alternativ om ingen transport eller närliggande laboratorium finns tillgängligt.

 

Tänk på smittskyddet vid hantering och transport av kadaver

Tänk på att kadaverbilarna kör över stora områden och i många besättningar. För att minska smittrisken är det viktigt att chauffören inte går in i stallet för att hämta djuret. Det döda djuret bör placeras lättåtkomligt i skugga intill farbar väg, antingen i en sluten behållare eller väl täckt med halm eller skyddsnät. Använder man plast så påskyndar det förruttnelsen. Lämpligt underlag är en hårdgjord yta, som inte har avrinning mot vattentäkt eller områden där djur vistas, tex bete. Det är mycket viktigt att kadavret placeras så att kadaverbilen inte behöver köra igenom besättningen eller stallområdet för att hämta djuret. Platsen bör nås utan att korsa vägar som frekvent används för transport av foder och djur.

Kör du själv in djuret till ett laboratorium måste du se till att det döda djuret är väl förpackat för att undvika att olika kroppsvätskor rinner ut vid transport och avlastning.

,