Obduktion laboratorium

  • Kontakta din besättnings- eller djurhälsoveterinär

För att få ta del av anslaget krävs att en veterinär skriver en remiss. Remissen är viktig, den ska klargöra den aktuella frågeställningen och den bör också beskriva sjukdomshistorien, eventuell klinisk diagnos och behandling.

  • Transport till obduktion

Om du har möjlighet att själv omgående transportera djuret till ditt närmaste obduktionslaboratorium så är det givetvis det bästa, men kontakta alltid laboratoriet angående öppettider, så att du inte åker i onödan. (Observera dock att till laboratoriet i Karlskoga är det inte tillåtet för djurägare att själva köra sina djur, till laboratoriet i Kävlinge kan endast djur upp till 50 kg och till Skara kan endast djur upp till 10-15 kg levereras via privat intransport).

Ett annat alternativ är att anlita Svensk Lantbrukstjänst. Om de kan hämta djuret samma dag finns det i bästa fall möjlighet att djuret obduceras nästa vardag. Detta kräver dock att du anmäler hämtningen så tidigt som möjligt på morgonen. Kostnaden för transporten är enligt den ordinarie taxan för kadaverhämtning.

I vissa regioner finns andra alternativa transporter.