Gårdsobduktion 2024

Vid gårdsobduktion 2024 gäller följande:

 • Gårdsobduktionsbidrag på 1 660 kr + moms utgår i bidrag från Nationella obduktionsverksamheten, då obduktion utförs på gård.
  Obducerande veterinär drar av 1 660 kr från besöksfakturan till djurägaren och fakturerar Gård & Djurhälsan – Obduktionsanslag.
  Fakturan skickas till: faktura@gardochdjurhalsan.se
  Alternativt till:
  Gård & Djurhälsan Sverige AB
  Obduktionsanslaget
  Vasagatan 29
  541 31 Skövde
 • Uppföljande undersökningar bekostas av obduktionsanslaget, använd särskilda remisser, där analyserna som ingår, framgår.
 • Obduktionsrapport mailas till: obduktion.provsvar@gardochdjurhalsan.se