Gruppresultat

I WinPig finns möjlighet att följa upp och beräkna resultat på varje betäckningsgrupp. Programmet håller koll på vilken grupp en viss sugga var betäckt med även om hon tillhör en annan grupp just ”idag”. Analysen kan beräknas på valfri tidsperiod, på så sätt kan även gruppernas tidigare resultat tas fram.

Gruppresultatet tar du fram under Analyser suggor – Effektanalys. Läs mer om inställningsmöjligheter mm. i dokumentet Gruppresultat här nedan.

Rapportlayouten finns att hämta i filen Effekt-Bet-Betgrp.xml nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Du hittar sedan analysen under Analyser suggor – Effektanalys – Betäckning – BetäckningsgruppSV.

Exempel på en gruppanalys:

Avancerade inställningar

Det går att dela upp betäckningsgrupperna i olika kullnummer, man kan göra begränsningar och bara analysera vissa djur (ras, kullnummer mm) och det går också att klumpa ihop och jämföra t.ex. förstagrisare med äldre suggor. Hur detta görs beskrivs kortfattat nedan.

Kan jag ta fram analysen på en betäckningsgrupp i taget?
För att se resultaten för en specifik betäckningsgrupp ska du välja det datumintervall när den gruppen betäcktes. Under Beräkna måste Period och Ingen vara valda. Om några suggor löpte om och hamnade i nästa grupp, kommer även den gruppen att visas. För att se omlöparna i samma grupp som den de först betäcktes i, måste du ändra Beräkning i kullar till Hela kullar (istället för Hela kullar, delad bet).

Begränsningar
Ett exempel på en begränsning kan vara att bara ta med suggor med vissa kullnummer. Vill du lägga till en begränsning klickar du på Ändra under begränsningsrutan på rapporten. I fönstret som öppnas kan du lägga till eller ta bort begränsningar. Är bilden tom och du vill lägga till kullnummer klickar du först på ”Kull” i den vågräta menyn. Markera ”Kullnr” i rutan till höger och klicka på ”Lägg till”. Det läggs då till i rutan till vänster. Skriv in önskade värden på kullnummer.

Nu visar analysen endast resultat för Kullnr 1.

Du kan också dela in kullnummer i grupper t.ex. för att jämföra gyltkullar jämfört med äldre djur. Se länken ”Gruppresultat” längre ner på sidan för instruktioner.