Tilläggstjänst: Produktion Slaktgris

Gård & Djurhälsan erbjuder en tjänst där vi sköter produktionsuppföljningen åt dig. Du skickar in dina omgångskort och vi skickar ut ett paket med upp till 7 olika rapporter och analyser.

Med produktionsuppföljning så synliggörs styrkor och svagheter i din besättning. Det motiverar dig och din personal att förbättra resultaten och möjliggör att sätta in rätt sorts rådgivning. Detta ger dig möjligheten att öka produktiviteten och lönsamheten i ditt företag.

Analyspaketet innehåller:

 • Omgångsrapport
 • Månadsrapport
 • Omgångsstatistik
 • Slaktviktfördelning
 • Köttprocentsfördelning
 • Slaktanmärkningar totalt
 • Slaktanmärkningar per omgång

Tillval:

 • Ekonomirapport
 • Skriftlig rådgivning
 • Gårdsbesök

Vi behöver omgångskort med information om:

 • Insättning
  – Datum
  – Antal
  – Medelvikt/Totalvikt
  – Pris per tillväxtgris
 • Döda
  – Datum
  – Antal
  – Vikt
 • Flyttade
  – Datum
  – Antal
  – Vikt
 • Foderförbrukning
  – Total mängd förbrukad MJ NE
  – Foderkostnad per omgång
 • Slakt
  – Datum
  – Antal

För beställning eller frågor kontakta:

Ditte Löfqvist
Telefon: 018-696505
E-post: ditte.lofqvist@gardochdjurhalsan.se