Tilläggstjänst: Produktion Slakt

Gård & Djurhälsan erbjuder en tjänst där vi sköter produktionsuppföljningen åt dig. Du skickar in dina omgångskort och vi skickar ut ett paket med upp till 7 olika rapporter och analyser.

Genom att följa upp dina slaktgrisomgångar får du möjlighet att mäta hur bra din produktion är, genomsnittligt över åren men också för varje omgång. Du kan även jämföra dig med medel eller de 25 % bästa i Sverige, vilket kan vara en morot för dig och din personal att öka produktiviteten och lönsamheten i ditt företag. Med stigande foderpriser blir foderförbrukningen än mer intressant att följa.

Analyspaketet innehåller

  • Omgångsrapport
  • Månadsrapport
  • Omgångsstatistik
  • Slaktviktfördelning
  • Köttprocentsfördelning
  • Slaktanmärkningar per omgång samt över tid

Tillval

  • Ekonomirapport
  • Produktionsrådgivning digitalt eller på gård

 


Omgångsstatistik – viktklass 

Omgångsstatistik – vikt i förhållande till köttprocent

Pris:

1330 kr/timma. Räkna med ca tre omgångar per timma.

För beställning eller frågor kontakta:

WinPig Support
Telefon: 018-126 640
E-post: winpig@gardochdjurhalsan.se