– Galldagar

Analysen av galldagar, dvs. antal dagar från avvänjning till första betäckningen, kan göras ur flera olika aspekter. I programmet finns en standardanalys av galldagar under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – PigVision – Fördelningskurvor – Galldagar men vi rekommenderar att du istället hämtar de tre layouter vi visar nedan.

Rapportlayouterna finns att hämta i filen FördelnGalldgr3st.xml  nedan under Dokument & Länkar.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Efter importen finns de tre analyserna av galldagar i WinPig under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – Fördelning och namnen är desamma som nedan.

De tre varianterna finns också beskrivna i dokumentet Fördeln.kurvaGalldagar.pdf  nedan under Dokument & Länkar.

I denna variant (se bilden nedan) är galldagarna den primära indelningen. Du kan öppna /expandera en grupp genom att klicka på plustecknet och då visas vilka kullnummer suggorna i den ”galldagsgruppen” hade. Expandera ytterligare en gång på plustecknet vid ett kullnummer och du får veta vilka suggor som är ligger bakom siffran. Dubbelklicka på ett suggnummer och suggkortet visas.
Den översta grupperingsnivån ”Bet i samma kullnr” måste finnas av tekniska skäl men den har ingen praktiskt funktion.

2. Kullnr-GalldgrA

Här är djuren i första hand indelade efter kullnummer. Du kan öppna /expandera en grupp genom att klicka på plustecknet och får då information om hur många galldagar suggorna med detta kullnummer hade. Expandera ytterligare en gång och du får veta vilka suggor som är ligger bakom siffran. Dubbelklicka på ett suggnummer och suggkortet visas.

3. Kullnr-GalldgrB

Här är djuren indelad i färre grupper och kullnr 2-15 är hopslagna till en grupp. På detta sätt går det lättare att jämföra 1:a grisarna mot övriga. Den övre bilden visas först och för att jämföra mer i detalj ”öppnar” du grupperna <=2 (förstagrisare) och <=15 (kullnummer 2-15).