Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Diagnos av tjurar med oplanerad utgång

En projektrapport om diagnoser vid obduktion av tjurar ifrån liggbåsstall har redovisats. Projektet genomfördes med finansiering av branchutvecklingsmedel.

En oplanerad utgång av tjurar kan ha många olika orsaker och projektet har gett en ökad kännedom om vilka skador som kan ses vid obduktion. Obduktion ger en första indikation om vad som kan förekomma och är ett viktigt hjälpmedel för att prioritera insatser. I projektet obducerade 35 tjurar ifrån liggbåsstall. Vid obduktionerna sågs flera olika typer av skador på ben och leder; ledinflammationer, slemsäcksinflammationer, ledbroskförändringar och frakturer. Ingen tjur hade exakt samma diagnos vid obduktion som någon annan.

Antalet diagnoser med fraktur är antagligen underrepresenterat då diagnosen ofta ställs på gård och tjuren inte sänds till obduktion.

Oväntat många tjurar hade en pågående luftvägsinfektion och indikerar att sjukdomsövervakning och smittskydd är områden som behöver ytterligare uppmärksamhet.

Det finns fortfarande många frågetecken om hur benskador i liggbåsstall kan minskas men fortsatt och ökat fokus på liggunderlagets betydelse och liggbåsens utformning är av stor vikt i besättningar med liggbås.

Läs gärna hela rapporten via länken nedan.

Frågor?

Kontakta gärna veterinär Katinca Fungbrant som är projektledare:
Telefon: 076-784 40 10
Mail: katinca.fungbrant@gardochdjurhalsan.se