Nationellt ansvar

Avslutade projekt Får

Livdjur och parasitsmitta i svenska fårbesättningar

Flertalet av fårbesättningarna introducerar livdjur via inköp/inlåning av avelsbaggar med något eller några års intervall. Vid denna investering är det viktigt att inte riskera omfattande negativa sidoeffekter såsom införsel av ny parasitsmitta i den egna besättningen. Parasiter i form av rundmaskar utgör det viktigaste veterinärmedicinska problemet i betesbaserad lammproduktion och är något som samtliga fårbesättningar måste hantera oavsett storlek och produktionsform. En väl fungerande strategi för hantering av livdjursförflyttningar framför allt avseende parasitsmitta är därför avgörande för en framgångsrik och hållbar utveckling av svensk lammproduktion. På auktionerna ges en unik möjlighet att jobba med genetiskt värdefulla djur från ett större antal avelsbesättningar väl spridda i landet. Projektet beräknas ge aktuell och värdefull information till samtliga fårbesättningar under 2020.

Syfte

I detta projekt avser vi att undersöka hur utfallet av Sampars karantänsråd blir genom att följa cirka 50 avelsbaggar förmedlade vid landets baggauktioner. Proverna ämnas även användas för diagnostikutveckling där resultat jämförs mellan rutinanalyser och molekylära metoder.

Vid frågor kontakta projektledare:

Katarina Gustafsson
Fårhälsoveterinär, Gård & Djurhälsan

Tel: 0511-676 69

Dokument och länkar