Artikel

Sverige tjänar på att bromsa Mycoplasma bovis

Hundratals miljoner kan sparas om vi i Sverige bromsar smittspridningen av Mycoplasma bovis visar nya beräkningar.

Mycoplasma bovis (M. bovis) orsakar juverinflammation hos kor och led-, öron- och lunginflammation hos alla åldrar och vissa djur kan bli symtomlösa smittbärare. Effektiv behandling saknas. Smittan sprids vanligen mellan besättningar via djurinköp. Kalvar, ungdjur och kor kan ha med sig smittan. Smittan är svår att bli av med i besättningar och i många länder, till exempel USA är den en del av vardagen. Det vill vi undvika.
SVA har tagit fram prognoser för smittspridning av Mycoplasma bovis i Sverige. I beräkningarna har de använt historiska djurförflyttningar och gjort antagandet att en smittad mjölkbesättning i snitt smittar en annan besättning. En nyligen utförd tankmjölksundersökning visar att vi har ca 150 antikroppspositiva mjölkbesättningar. Om inget görs skulle vi enligt beräkningarna om fem år ha över 900 mjölkbesättningar med M. bovis. Om smittspridningen bromsas genom aktiva åtgärder – så att bara varannan smittad mjölkbesättning för smittan vidare, skulle vi om fem år istället ha ca 300 smittade mjölkbesättningar. Motsvarande prognos för kalvköpande besättningar är att ca 1 300 kalvköpande besättningar kommer ha smittats med M. bovis på fem års sikt om inget görs och om smittspridningen bromsas landar prognosen på ca 500 smittade besättningar.
Utifrån dessa två scenarion har Växa Sverige i samarbete med Gård & Djurhälsan räknat på kostnader för sjuklighet kopplat till M. bovis. Beräkningarna är baserade på svenska besättningar och på nuvarande erfarenheter. På nationell nivå skulle det första scenariot innebära kostnader på ca 300 miljoner kronor för fem år. Om smittspridningen halveras landar istället kostnaden på 130 miljoner kronor. Kostnader för sjuklighet i kalvköpande besättningar uppskattas till 270 miljoner kronor i det första scenariot och 130 miljoner kronor om smittspridningen halveras. Viktiga redskap för att bromsa smittspridningen är provtagning för besättningsstatus och att köpande besättningar efterfrågar M. bovis status.
Anna Ohlson, veterinär, Växa Sverige
Anita Jonasson, veterinär, Gård & Djurhälsan