Artikel

Mycoplasma bovis - på frammarsch i Sverige?

Sedan början av 2018 har vi sett en ökning av antalet gårdar i Sverige där djur visar symtom på och provtas positivt för Mycoplasma bovis. Mycoplasma bovis är en svårbehandlad och smittsam sjukdom som kan orsaka stora problem i både ungnötsbesättningar och mjölkbesättningar. Kalvar får ofta lunginflammationer eller ledinflammationer. Trots behandling med bredspektrumantibiotika blir sjukdomen ofta kronisk och påverkar tillväxten. Ibland dör kalvarna. Hos mjölkkor ses bland annat juverinflammationer som inte kan behandlas med antibiotika.

Till en mjölkbesättning kommer smittan troligen oftast via inköpta djur (inklusive tjur) eller utställningar. Till ungnötsbesättningar kommer smittan vanligen med kalvarna från ursprungsbesättningen. Ökad smittspridning och sjukdomssymtom kommer ofta med stress vilket gör att risken för sjukdom är större efter en transport och blandning av djur från olika ursprungsbesättningar.
Får du in smittan får du räkna med produktionsförluster och merarbete. Merarbetet och produktionsförlusterna är kopplade till hur stor spridning smittan får i besättningen, vilket gör att tidig upptäckt och ett bra internt smittskydd är A och O. Men allra bäst är förstås att hindra smittan från att komma in i besättningen.

Råd till nötköttsproducenter:
• Kontakta din veterinär om ovanligt många kalvar blir sjuka eller om de inte svarar på behandling med penicillin
• Ta reda på smittstatus i besättningar du köper kalvar ifrån
• Köp gärna kalvar från mjölkbesättningar som är med på Gröna listan (Säker livdjurshandel), alternativt besättningar som manuellt kontrollerar tankmjölken fyra gånger per år avseende smittan
• Undvik att kalvar från olika gårdar blandas i transport, undvik övernattning vid transport och eftersträva minimal stress i samband med transport
• Ha ett separat mottagningsstall för nyinköpta kalvar. Var noga med hygienen mellan de olika stallarna
• Isolera sjuka kalvar omedelbart
• Ha en speciell behandlingsrock när du sköter om sjuka kalvar och en annan rock när du sköter om de yngsta kalvarna.

Råd till mjölkbesättningar:
• Undvik att köpa in djur
• Om du köper in djur, köp endast från besättningar som är med på Gröna listan eller som tagit upprepade negativa tankmjölksprover för M. bovis och Streptococcus agalactiae
• Be säljaren fylla i Hälsodeklarationen
• Säg nej till köp om du är tveksam till ursprungsbesättningens hälsostatus!
• Om du köpt in en rekryteringskviga – provta henne för smittsamma juverbakterier när hon kalvat in, innan hon går ut i gruppen
• Var uppmärksam på mastiter som inte svarar på behandling
• Mjölka kor med mastit eller höga celltal sist

Växa Sverige driver tillsammans med Gård & Djurhälsan ett projekt med finansiering från Svenska Köttföretagen för att öka kunskapen om infektioner orsakade av Mycoplasma bovis.

Kontaktpersoner hos Gård & Djurhälsan
Katinca Fungbrant, djurhälsoveterinär – nöt
katinca.fungbrant@gardochdjurhalsan.se Tel 046–32 58 81
Anita Jonasson, djurhälsoveterinär – strategiska djurhälsofrågor
anita.jonasson@gardochdjurhalsan.se Tel 013–24 48 42