Artikel

Tänk till om Mycoplasma bovis

Inköp av djur är den största risken för att introducera smittan i besättningen. Ökad smittspridning kommer ofta med stress vilket gör att risken för sjukdom är större efter transport och vid blandning av djur från olika ursprungsbesättningar.

Bakterien Mycoplasma bovis orsakar svårbehandlade och smittsamma infektioner hos nötkreatur som kan ge stora problem. Smittan förekommer i mjölk-och ungnötsbesättningar i Sverige. Hittills har enstaka fall hittats i dikobesättningar. Infektionen kan ge upphov till en rad olika symtom såsom lung-, led-och mellanöroninflammation som kan ge upphov till ”sneda huvuden”. Hos kor kan infektionen också orsaka juverinflammationer och fertilitetsstörningar.

Inköp av djur är den största risken för att introducera smittan i besättningen. Ökad smittspridning kommer ofta med stress vilket gör att risken för sjukdom är större efter transport och vid blandning av djur från olika ursprungsbesättningar.

Vad ska jag som dikoproducent tänka på?

  • Undvik all kontakt med mjölkbesättningar (sambete, inköp av råmjölk & delad utrustning).
  • Vid kontakt med andra dikobesättningar är det bra att fundera på om de i sin tur haft kontakt med mjölkbesättningar.
  • Använd hälsodeklaration vid köp av djur, köp från så få besättningar som möjligt, minimera antalet införseltillfällen i besättningen samt utnyttja betesperioden för isolering av nya djur. Diskutera eventuell provtagning med veterinär.
  • Säg nej till köp om du är tveksam till ursprungsbesättningens hälsostatus.
  • Var uppmärksam på symtom som kan tyda på Mycoplasma bovis! Kontakta alltid veterinär om djuren får symtom du inte känner igen.
  • Provta sjuka djur och obducera djur som avlivas!

 

Får du in smittan får du räkna med produktionsförluster och merarbete. Merarbetet och produktionsförlusterna är kopplade till hur stor spridning smittan får i besättningen. Tidig upptäckt och ett bra internt smittskydd är därför A och O. Allra bäst är förstås att hindra smittan från att komma in i besättningen. Riktlinjerna inom kontrollprogrammet för Paratuberkulos är fortsatt bra ramar för att bibehålla det goda hälsoläget hos våra avelsbesättningar.

Gård & Djurhälsan och Växa Sverige genomför under 2023 projekt kring Mycoplasma bovissom är finansierade av Jordbruksverket. Vi har även en Mycoplasmagrupp tillsammans med Skåneseminoch Distriktsveterinärerna som arbetar förebyggande mot Mycoplasma.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Jennifer Sahlin, G&D, 046-12 09 02 jennifer.sahlin@gardochdjurhalsan.se
Cecilia Danielsson, Skånesemin, 041–519 531 cecilia.danielsson@skanesemin.se
Hanna Lomander, DV, 010-122 92 30 hanna.lomander@distriktsveterinarerna.se
Ronny Larsson, Växa, 010-471 05 34 ronny.larsson@vxa.se