Sjukdom

Håll koll på Mycoplasma bovis

Under de senaste åren har infektioner med Mycoplasma bovis hittats i ett flertal besättningar med nötkreatur. Mycoplasma bovis är en svårbehandlad och smittsam sjukdom som kan orsaka stora problem.

Infektionen har påvisats i både ungnötsbesättningar och mjölkbesättningar. Inom dikoproduktionen har enbart enstaka fall hittats. Kalvar får ofta lunginflammationer eller ledinflammationer och trots behandling med antibiotika blir sjukdomen ofta kronisk och påverkar tillväxten. Ibland dör kalvarna. Hos kor kan infektionen bland annat orsaka juverinflammationer som inte kan behandlas med antibiotika.

Till en mjölkbesättning kommer smittan troligen oftast via djurinköp men andra smittvägar, till exempel djurkontakter på sambeten eller utställningar, är också möjliga. Även indirekt smittspridning till exempel via inköpt råmjölk kan troligen ske. Till ungnötsbesättningar kommer smittan vanligen med kalvarna från ursprungsbesättningen. Ökad smittspridning och sjukdomssymtom kommer ofta med stress vilket gör att risken för sjukdom är större efter en transport och blandning av djur från olika ursprungsbesättningar.

Får du in smittan får du räkna med produktionsförluster och merarbete. Merarbetet och produktionsförlusterna är kopplade till hur stor spridning smittan får i besättningen, vilket gör att tidig upptäckt och ett bra internt smittskydd är A och O. Men allra bäst är förstås att hindra smittan från att komma in i besättningen.

 

Råd till nötköttsproducenter

 • Kontakta din veterinär om ovanligt många kalvar blir sjuka eller om de inte svarar på behandling med penicillin.
 • Ta reda på smittstatus för de besättningar du köper kalvar ifrån.
 • Köp gärna kalvar från mjölkbesättningar som är med på Gröna listan.
 • Undvik att blanda kalvar från olika gårdar i transporter, undvik övernattning vid transport och eftersträva minimal stress i samband med transport.
 • Ha ett separat mottagningsstall för nyinköpta kalvar. Var noga med hygienen mellan de olika stallarna.
 • Isolera sjuka kalvar omedelbart
 • Ha separata kläder och skor när du sköter om sjuka kalvar.
 • Var uppmärksam på symtom som kan tyda på Mycoplasma bovis!
 • Kontakta alltid veterinär om djuren får symtom du inte känner igen.

 

Råd till mjölkbesättningar

 • Undvik att köpa in djur
 • Om du köper in djur, köp endast från besättningar som är med på Gröna listan
 • Be säljaren fylla i hälsodeklaration
 • Säg nej till köp om du är tveksam till ursprungsbesättningens hälsostatus!
 • Om du köpt in en rekryteringskviga – provta henne för smittsamma juverbakterier när hon kalvat in, innan hon går ut i gruppen
 • Abonnera på provtagning via FriskKo för att upptäcka smittor tidigt. Efter fyra godkända provtagningar kvalificeras besättningen till Gröna listan.
 • Var uppmärksam på mastiter som inte svarar på behandling
 • Mjölka kor med juverinflammation eller höga celltal sist
 • Var uppmärksam på symtom som kan tyda på Mycoplasma bovis!
 • Kontakta alltid veterinär om djuren får symtom du inte känner igen.

 

Råd till dikobesättningar

 • Undvik att köpa in djur
 • Om du köper in djur från mjölkbesättningar, köp endast från besättningar som är med på Gröna listan. Be säljaren fylla i hälsodeklaration.
 • Säg nej till köp om du är tveksam till ursprungsbesättningens hälsostatus
 • Var uppmärksam på symtom som kan tyda på Mycoplasma bovis!
 • Kontakta alltid veterinär om djuren får symtom du inte känner igen.

 

Växa Sverige och Gård & Djurhälsan genomför projekt finansierade av Jordbruksverket för att minska smittspridningen av Mycoplasma bovis i svenska besättningar.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss:

Jennifer Sahlin, Gård & Djurhälsan, jennifer.sahlin@gardochdjurhalsan.se
Katinca Fungbrant, Växa, katinca.fungbrant@vxa.se