Artikel

Vi har ännu ett bra läge i landet – bevara det!

  • Mycoplasma bovis är en infektion som kan orsaka stora problem i både ungnötsbesättningar och mjölkbesättningar. I Sverige har vi ett mycket gott utgångsläge. Ett pågående doktorandprojekt på SLU gjorde test av antikroppar i alla landets mjölkkobesättningar 2019. Resultatet visar att antikroppar påvisades i fem procent av besättningarna. Det varierade dock mellan länen, mellan noll och 19 procent.
  • Genom att ta reda på sin smittstatus kan företag med mjölkkor och de som köper djur från dem handla smittsäkert och bromsa smittspridningen.
  • Det bidrar till att hålla ner smittan och bevara det goda läget. Det är viktigt för både djurhälsa, djurvälfärd, ekonomi och antibiotikaanvändningen.

Dokument och länkar