Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis (M. bovis) är en bakterie som infekterar nötkreatur. I många länder har den en stor spridning och orsakar stora förluster och djurlidande. I Sverige har vi idag ett gott utgångsläge. I en tankmjölksundersökning som genomfördes i Sverige 2019 hade bara 5 procent av mjölkbesättningarna antikroppar mot Mycoplasma bovis.

Läs mer om:
> Det nationella projektet om Mycoplasma bovis.

Välkommen att kontakta oss!
> Kunskapssupporten för Mycoplasma bovis

Flera aktörer som jobbar mot Mycoplasma bovis
>> VÄXA   >> SVA   >> SLU