Film

Du vet väl status på djuren du köper?

Eftersom det vanligaste sättet att få in M. bovis i en besättning är genom djurinköp är det bra att du som köper djur från mjölkbesättningar minskar risken genom att fråga efter status hos säljaren.

För att bromsa smittspridningen bör alla besättningar ta reda till sin egen smittstatus såväl som status på kontaktbesättningar.

Växa Sverige lanserar provtagningsabonnemanget FriskKo som ger mjölkbesättningar löpande smittstatus för M. bovis såväl som för andra viktiga smittämnen.