Film

Mycoplasma kan bli en dyr affär

Allt fler nötbesättningar smittas med sjukdomen Mycoplasma bovis. Det kan ge djurhälsoproblem och stora ekonomiska förluster, både i kalvköpande och mjölkproducerande besättningar.  

Nyligen gjorda beräkningar av Växa Sverige och Gård & Djurhälsan visar att den estimerade kostnaden kan bli upp till 1850 kr/ko i mjölkbesättningar eller upp till 700 kr per inköpt kalv i ungnötsbesättningar 

Minskad smittspridning ger minskade förluster och en halverad smittspridning skulle ge minskade kostnader för branschen på uppskattningsvis 310 miljoner kronor de kommande fem åren.