Artikel

Köp inte kalven i säcken!

  • Mycoplasma bovis är en svårbehandlad och smittsam sjukdom som kan orsaka stora problem. Kalvar får ofta lunginflammationer eller ledinflammationer. Trots behandling med bredspektrumantibiotika blir sjukdomen ofta kronisk och påverkar tillväxten. Dödligheten kan vara hög.
  • Eftersom det vanligaste sättet att få in M. bovis i en besättning är genom djurinköp är det bra att du som köper djur från mjölkbesättningar minskar risken genom att fråga efter status hos säljaren.
  • Genom provtagningsabonnemanget FriskKo kan mjölkbesättningar få löpande smittstatus för M.bovis.

 

Dokument och länkar