Artikel

Förekomsten av Mycoplasma bovis i svenska mjölkbesättningar har undersökts

Mycoplasma bovis är en infektion som kan orsaka stora problem i både ungnötsbesättningar och mjölkbesättningar. Kalvar får ofta lunginflammationer eller ledinflammationer. Trots behandling med bredspektrumantibiotika blir sjukdomen ofta kronisk och påverkar tillväxten. Ibland dör kalvarna. Hos mjölkkor ses bland annat juverinflammationer som inte kan behandlas med antibiotika. I studier genomförda av SLU och Växa har tankmjölksprover från alla landets mjölkkobesättningar analyserats för bakterien (med PCR-metod) och för antikroppar (serologisk metod). Resultatet visar att påvisades antikroppar påvisades i fem procent av besättningarna. Det varierade dock stort mellan länen, mellan noll och 19 procent.

Läs mer här!