Artikel

Mycoplasma bovis: läget i Nya Zeeland

Nya Zeeland är det land som har haft hårdast bekämpningsprogram för Mycoplasma bovis. Bakterien hittades för första gången 2017 i en mjölkbesättning. Genom nationella undersökningar har man identifierat smittade mjölkbesättningar. Dessa har fått strikta restriktioner. Djur får bara förflyttas till slakt och hela besättningen har över tid slaktats ut. Dessutom har smittspårning utförts för att kartlägga kontaktbesättningar.  I augusti 2020 kvarstod två smittade besättningar. Totalt har 250 mjölkbesättningar drabbats och 248 har alltså smittrenats. Under 2020 kommer även slaktnötsbesättningar att provtas för att förhoppningsvis kunna friförklara hela Nya Zeeland inom kort.

Mycoplasma bovis är en bakterie som orsakar omfattande djurhälsoproblem och ekonomiska förluster. Det vanligaste sättet att få in Mycoplasma bovis i en besättning är genom djurinköp. I Sverige har vi ett mycket gott utgångsläge, cirka 5 procent av mjölkbesättningarna hade antikroppar vid en nationell undersökning 2019. Sjukdomen är dock på frammarsch. Under 2021 kommer mjölkbesättningar att ha möjlighet att abonnera på regelbundna analyser för att kunna följa sin egen status och status på kontaktbesättningar. Finland har ett kontrollprogram på plats sedan flera år, med strategin rådgivning och kontrollerade livdjursförflyttningar.

Anna Ohlson, veterinär Växa Sverige
anna.ohlson@vxa.se

Anita Jonasson, veterinär Gård & Djurhälsan
Anita.jonasson@gardochdjurhalsan.se