Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Utnyttja stutens styrkor på din gård

I projektet vill vi visa på stutens styrkor i svensk nötköttsproduktion både som betesdjur och som ett alternativ till ungtjuren. Det är hög tid att lyfta möjligheterna med stutuppfödningen och visa på goda exempel där tillväxt och lönsamhet fungerar bra i praktiken samtidigt som stuten bidrar till ett öppet landskap och biologisk mångfald.

 

Målet är att projektet ska ge inspiration och få fler nötköttsproducenter att fundera över om stutar kan vara ett alternativ på deras gårdar. Dessutom är förhoppningen att bidra till ett bättre utnyttjande av potentialen hos de stutar som redan idag finns i landet.

I projektet skapas ett material, utifrån litteratur och praktiska erfarenheter på gård, som kan användas som inspiration för att bättre utnyttja stutens potential.

 

Har du erfarenheter från stutuppfödning som du vill dela med dig av – kontakta oss.

 

Projektet finansieras genom Branschutvecklingspengen och ska slutredovisas 30 november 2025.

 

Projektledare är Caroline Eriksson, produktionsrådgivare nöt.

Kontaktuppgifter Tel: 018-68 28 92 caroline.eriksson@gardochdjurhalsan.se