Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

EHEC/VTEC

Gård & Djurhälsan har under lång tid tagit ett samlat ansvar inom näringen i vtec-frågor. Under de senaste åren har vi arbeta med frågorna på flera plan. Viktiga fokusområden har bl.a. varit hantering av gårdar med koppling till humanfall, kunskapsuppbyggande aktiviteter, informationsspridning samt samverkan inom näringen och med myndigheter på djur- och humansidan.

Projektet är flerårigt utan fastställt slutdatum och finansieras via anslagsmedel från Jordbruksverket.

 

Informationsfilm: Klipp dina djur – för din skull, för djurets skull och för livsmedelssäkerhet

 

Kontaktperson

Katinca Fungbrant

Djurhälsoveterinär Nöt

Mobil: 076-784 49 10