Guide

Smittskydd vid gårdsbesök

För dig som tar emot eller är besökare på gård har Gård & Djurhälsan tillsammans med LRF och Växa sammanställt viktiga tips för vad du bör tänka på. Alla som tar emot besökare måste informera om hygienrutiner.

Smittor kan spridas både från människor till djur och tvärtom och bra rutiner för planering av besöket, skyddskläder samt möjligheter att tvätta och desinficera händerna är de viktigaste åtgärderna.

Till dig som tar emot besökare på gården

Viktiga principer

 • Smitta kan spridas både från djur till människa och tvärt om
 • Yngre barn drabbas oftare och kan bli allvarligt sjuka
 • Håll uppsikt över barn och andra personer som kan ha svårt att ta till sig hygienråd
 • Smittspridning kan ske både vid närkontakt och vid kontakt med stallinredning eller miljö där djur har vistats
 • Handtvätt och skyddskläder är de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning

Det här kan du göra

 • Tänk ut i förväg var besökare får vistas och var de inte bör vistas. Gör en plan för hur det ska åstadkommas.
 • Sätt gärna upp skyltar som visar var skyddskläder finns, var man kan tvätta händerna och var man kan äta
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta, torka (torkpapper) och desinfektera händerna i anslutning till djurstallar och i anslutning till anvisad plats för förtäring.
 • Hjälp yngre barn med handtvätt.
 • Se till att besökare som vistas i närheten av djur eller gödsel använder skyddskläder och skoskydd alternativt egna rena kläder och skor/stövlar.
 • Se till att besökare som använder egna skor/stövlar har möjlighet att tvätta dessa ordentligt efteråt
 • Bjud aldrig på opastöriserad mjölk

 

Till dig är besökare på gården

Viktiga principer

 • Smitta kan spridas både från djur till människa och tvärt om
 • Yngre barn drabbas oftare och kan bli allvarligt sjuka
 • Håll uppsikt över barn och andra personer som kan ha svårt att ta till sig hygienråd
 • Smittspridning kan ske både vid närkontakt och vid kontakt med stallinredning eller miljö där djur har vistats
 • Handtvätt och skyddskläder är de viktigaste åtgärderna för att minska risken för smittspridning

Det här kan du göra

 • Tänk på att ha på dig rena kläder och skor/stövlar när du hälsar på hos våra djur. Om du haft samma kläder eller skor/stövlar på en annan gård med djur ska de vara tvättade mellan besöken.
 • Använd skyddskläder och skoskydd när du vistas i djurens närmiljö
 • Tvätta, torka och desinfektera dina händer före och efter kontakt med djur
 • Tvätta, torka och desinfektera dina händer innan du stoppar något i munnen, som mat, dryck, snus eller tuggummi.
 • Hjälp yngre barn med handtvätt
 • Ät endast på anvisad plats
 • Skyltar visar var det finns skyddskläder, tvättplatser och var man kan äta
 • Bada inte vid betesmarker där det går djur
 • Besök inte vår gård om du är sjuk (med tex diarré) eller om du har besökt en gård med djur utomlands de senaste två dagarna (fem dagar om landet har mul- och klövsjuka)

 

Dokument och länkar