Nationellt ansvar

Pågående projekt Gris

Workshops inom stallventilation för grisproduktion

Den pågående klimatförändringen med ett förväntat varmare klimat gör stallbyggnationer och ventilation till viktiga ämnen att belysa för att förbättra djurvälfärden inom svensk grisproduktion. Höga stalltemperaturer och dålig luftkvalitet påverkar grisarnas välfärd negativt, mycket av detta beror på stallarnas utformning.

Syftet med detta projekt är att öka kunskapen och samarbetet mellan rådgivare och de företag som säljer och bygger/installerar grisstallar samt ventilation. Genom workshops vill vi föra ihop biologi med teknik och hitta lösningar som tillgodogör grisarnas behov gällande djurvälfärd med fokus på stallbyggnation, stallmiljö och ventilation.

Projektet kommer genomföras gemensamt med veterinärer och produktionsrådgivare från Gård & Djurhälsan samt representanter från företagen Skiold, Lifsung och A-betong. För att få med det senaste från forskningssidan är även SLU med i arbetet.

Fyra Workshops kommer att genomföras under 2023 där vi utbyter erfarenheter samt kunskap. Två av workshops kommer att genomföras i grisstallar där vi tillsammans med gårdens ägare/personal diskuterar hur produktionen i stallarna fungerar idag utifrån stallets utformning och stallmiljö kopplat till djurens välfärd samt möjliga förändringar för att ev. förbättra grisarnas närmiljö?

Slutmålet är att vid projektets slut tagit fram en ”lathund” som kan användas av byggföretagen och rådgivare med hänsyn till djurens välfärd och hälsa redan när de planerar byggnation av grisstallar och det därmed blir rätt från början.

 

Vid frågor Kontakta:

Camilla Hallgren
camilla.hallgren@gardochdjurhalsan.se

Tel: 0511-103 00

eller Amanda Reneby
amanda.reneby@gardochdjurhalsan.se

Tel: 0346-104 04