Nöt

Paratuberkulos hos nöt

Övriga projekt & undersökningar Paratuberkulos hos nöt

Efter 25 år har Paratuberkulosprogrammet nått sitt mål- Paratb- programmet kommer att avvecklas 2023 och avslutas helt 2024.

Undersökning vid obduktion

Sedan 2003 undersöks alla obducerade nötkreatur och får över ett års ålder för paratuberkulos. Det var genom en sådan undersökning som det senaste fallet upptäcktes.

Klinisk övervakning – Projektet Hitta magra kor

Veterinärer ombads i samband med annat besök ta ett träckprov från en mager ko i besättningen, med eller utan diarré. Kon skulle vara minst två år gammal och någon övre åldersgräns fanns inte. 258 djur från åtminstone 236 olika besättningar provtogs.  Slutresultatet blev att samtliga testade kor var negativa.

Syftet med projektet var dels att få in provmaterial från en kategori riskdjur, magra kor över två års ålder, med eller utan diarré,  dels att höja medvetenheten och kunskapen om sjukdomen och därigenom förbättra den passiva övervakningen.

Resultatet av undersökningen framgår av karta över magra kor.

Vid misstanke om Paratuberkulos – genomförs provtagning i besättningen.