Artikel

Rätt vallfoder till rätt djur – använd foderanalysen som vägledning

Vallfodret är ett fantastiskt fodermedel i nötköttsproduktionen, men medför också utmaningen att producera rätt vallkvalitet till rätt djurkategori. Här är vallfoderanalysen ett bra hjälpmedel!

Vallfodrets fantastiska egenskaper utgörs inte bara av näringsinnehållet utan också av andra egenskaper, såsom att vallfodret genom sin struktur ger djuren sysselsättning och kan bidra till att värma kroppen en kylig vinterdag. Att vallfodret dessutom ofta produceras på den egna gården, medför i sin tur att det är möjligt att påverka vilka egenskaper som ska prioriteras, vilket inte gör saken sämre! Men, som med mycket annat, så är vallfodret bäst i rätt situation och med rätt förutsättningar.

Att vi ska producera och utfodra rätt vallkvalitet till rätt djurkategori är inget nytt, men ett faktum som påverkar produktionen. Ett företag med djur som behöver samma typ av foder, t ex tjurar av mjölkras eller köttras, har i de flesta fallen målet att producera ett vallfoder som bidrar till höga tillväxter, medan ett företag med dikor har andra behov. Kor i låg dräktighet behöver inte alls lika mycket näring per dag som en lakterande ko, vilket snarare kräver olika typer av vallfoder på gården. Ska vallfodret sedan kombineras med andra fodermedel är det en fördel om det är möjligt att matcha dessa fodermedel på bästa sätt, både för lönsamhetens och djurens bästa.

För att veta vad du har att röra dig med, och hur du eventuellt ska kombinera vallfodret med andra fodermedel, är vallfoderanalysen ett utmärkt hjälpmedel, både för att utvärdera om det blivit som du tänkt dig och inte minst för att använda fodret på bästa sätt. Här finns Gård & Djurhälsans produktionsrådgivare som en hjälpande hand och kan bland annat hjälpa till med att räkna foderstater.

Frågan om foderanalyser upplever många som en djungel med många svåra trösklar som ska passeras, men egentligen är det inte så svårt! Här följer svar på de vanligaste frågorna.

Ska jag analysera grönmassa eller färdigt ensilage?
Genom att ta prov på det färdiga ensilaget får du en mer komplett analys än om du tar prov på grönmassan i samband med skörd. Vid analys av grönmassan är det inte möjligt att analysera syror, ammoniumkväve eller lösligt protein och dessutom kan analysresultatet avvika från hur det färdiga ensilaget ser ut beroende på hur ensileringsprocessen gått. Att ta prov på grönmassan är dock ett enklare alternativ om du har tornsilo eller storbalar eftersom det då är lättare att ta ett representativt prov på grönmassan än på det färdiga ensilaget. Om en komplett analys ska tas bör detta ske då ensileringsprocessen är klar, ofta fyra till sex veckor efter inläggning.

Hur tar jag ett representativt prov?
För att analysen av vallfodret ska vara användbar måste ett representativt prov tas. Med detta menas att provet ska representera hela det parti som du har för avsikt att analysera. Det är ofta enklast att ta ett representativt prov på grönmassan. Vid inläggning tar du då prov från varje lass som körs in eller så går du tvärs över fältet och samlar in prover. Det är viktigt att alla växtdelar kommer med i de prover som samlas in. Tas prov på det färdiga ensilaget borrar du i plansilon, tornsilon eller rundbalarna. I plansilon borras på tre till fem platser så djupt som det är möjligt och i rundbalarna borrar du på kortsidan in i balens kärna.När proverna sedan är insamlade gäller det att samla ihop dem till ett så kallat samlingsprov för att sedan ta ut ett mindre prov som skickas på analys. Enklaste sättet att göra detta är att hälla ut de insamlade proverna på en ren presenning och blanda väl. Samlingsprovet kan sedan placeras i en ren hink där du borrar ut ett mindre prov för analys alternativt använda den så kallade tårtmetoden som innebär att provet delas i fyra olika delar, varefter det slutliga provet består av två av delarna, se bild sidan 14.

Hur stort ska provet vara som jag skickar in?
Provet som skickas in för analys ska bestå av en till två liter grönmassa eller ensilageo ch förvaras i en hel och ren plastpåse där så mycket luft som möjligt pressats ut.

Hur förvarar jag provet innan jag skickar in det?
Alla foderprover som tas ska förvaras svalt. Färsk grönmassa har dessutom en begränsad hållbarhet, speciellt om det är varmt, så det bästa är att förvara provet i frysen tills det skickas in för analys.

Hur fyller jag i följesedeln?
När du skickar in provet för analys ska även en följesedel bifogas. Denna ser olika ut beroende på vilket analysföretag du använder och innehåller i de flesta fall också en instruktion över hur du fyller i följesedeln. En viktig sak att tänka på är att det i de flesta fall är en vanlig grundanalys som du behöver, men vi rekommenderar att du gör en NORFOR-analys samt att du även analyserar mineralinnehållet. En foderstat som innehåller övervägande andel vallfoder uppfyller sällan djurens krav på mineraler och för att kunna komplettera foderstaten med rätt mineralfoder är det därför viktigt att även analysera vallfodrets mineralinnehåll.

Sofie Johansson
husdjursagronom o leanchoach Gamleby

Anett Seeman
husdjursagronom Hörby