Artikel

Hur ser lönsamheten ut hos några av Sveriges Nötköttsproducenter?

Under 2017 genomfördes ett projekt finansierat av LRF Kött med syfte att ta fram ett informations- och jämförelsematerial för att visa på konkurrenskraften och lönsamheten hos några av Sveriges Nötköttsproducenter samt påvisa nyttan av ekonomisk uppföljning.

Fem produktionsgrenskalkyler för dikoföretag gjordes och åtta produktionsgrenskalkyler för ungnötsföretag. Verktyget som används är Efterkalkyl Nöt. Resultatet presenteras här nedan uppdelat på dikoföretagen och ungnötsföretagen.

 

Dikoföretagen

Klicka här för resultat för dikoföretagen

Dikoföretagen

 

Ungnötsföretagen

Klicka här för resultat för ungnötsföretagen

Ungnötsföretagen