Produktionsuppföljning

Kalkyler, Efterkalkyl, Arbetstidsverktyg

Verktyg för produktionsuppföljning

KALKYLER
950 kr + moms per kalenderår. 
OBS! 500 kr + moms om du är medlem i SNP.
ARBETSTIDSVERKTYG
750 kr + moms per kalenderår
EFTERKALKYL 950 kr + moms per kalenderår

Verktyg för produktionsuppföljning

Pris: 750-950 kr + moms beroende på tjänst Beställ härJag vill veta mer