Kalvpaketet – ett verktyg för bättre kalvhälsa

Som nötkund hos Gård och Djurhälsan ingår utöver rådgivning även provtagning. Kalvpaketet är ett verktyg som genom att hitta orsaker till sjukdom kan hjälpa förbättra rutiner och behandlingar för att få friskare och mer lönsamma kalvar.

I kalvpaketet kan du utreda följande: 

  • Orsaker till diarré hos kalv i olika åldrar. Genom att veta orsaken till diarrén kan man sätta in lämpliga åtgärder för att minska problemet. 
  • Orsaker till luftvägsproblem. Här har Gård och Djurhälsan precis börjat med ny modern diagnostik via PCR analyser där man kan upptäcka fyra bakterier och tre virus från ett och samma prov. 
  • Hur bra råmjölksrutinerna fungerar. Ett blodprov mäter proteinhalten i blodet på kalven, vilket visar om den fått i sig tillräcklig mängd och kvalitet av råmjölk. Då råmjölken är avgörande för framtida hälsostatus är detta en bra kvalitetscheck! 
  • Man kan även efter särskild överenskommelse provta kor vid misstanke om selenbrist, ta blodprov vid misstanke om lungmask på kalvar, provta vid misstanke om Mycoplasma bovis och göra resistensbestämningar på bakterier vid misstanke om terapisvikt.