Film

Instruktionsfilm – så tar du träckprov

I filmen ovan får du en instruktion till hur man tar träckprov för kontroll av betesparasiter.

Projektet – Informationsmaterial till dikoproducenter:

Syftet med projektet är att förmedla kunskap på området dikoproduktion. Projektet består i att producera ett flertal korta videoinstruktioner som ska publiceras på Youtube och Gård & Djurhälsans hemsida. Det kommer även att tryckas en plansch/kalender med information om dikor.

Frågor?

Kontakta Linnea Borgenvall per telefon: 013-102656 alt mejl.