Artikel

Navelinfektioner i en dikobesättning

SvarmPat genomförde under 2019 och 2020 en undersökning av navelinfektioner hos kalv. 71 kalvar med navelinfektion obducerades av Gård & Djurhälsan. Kalvarna var en dag till två månader gamla och 63 procent av dem kom från dikobesättningar. Av kalvarna var 41 ”unga”, det vill säga högst en vecka gamla. Bland dem hade en hög andel, 85 procent, tecken
på sepsis till följd av navelinfektionen.

Artikeln är skriven av:

Medeleine Tråvén, Universitetslektor, SLU

Läs artikeln i sin helhet
>
Navelinfektioner i dikobesättningar (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning.

Dokument och länkar