Artikel

Ultraljud för bedömning av lunginflammation hos kalvar, del två

Det är vanligt med lunginflammation hos kalvar och sent insatt behandling orsakar ofta längre behandlingstider med antibiotika och sämre behandlingsresultat. Diagnostik är dock utmanande, men med hjälp av ultraljud kan man upptäcka förändringar tidigare än kliniska tecken. Ett projekt inom Svarmpat visar att ultraljud är ett bra hjälpmedel när det gäller att diagnostisera lunginflammation hos kalv men bör användas tillsammans med kliniska tecken på lunginflammation för att identifiera akut lunginflammation.

Artikeln är skriven av:
Jari Kuusela, Djurhälsoveterinär Nöt, Gård & Djurhälsan
Virpi Welling, Djurhälsoveterinär Nöt, Gård & Djurhälsan

Läs artikeln i sin helhet > Ultraljud för bedömning av lunginflammation hos kalvar, del två (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning, nr 6, 2023.