Artikel

Ultraljud för bedömning av lunginflammation hos kalvar, del 1

Lunginflammation är den diagnos hos kalvar som oftast behandlas med antibiotika. Bedömning utifrån symptom av vilka kalvar som ska behandlas kan vara en utmaning, likaså konflikten mellan tidigt insatt behandling för god effekt och målsättningen att begränsa antibiotikaanvändningen med hänsyn till resistensutveckling.

Artikeln är skriven av:
Josefin Sandelius, leg. veterinär, Distriktsveterinärerna
Erika Geijer, leg. veterinär, Gård & Djurhälsan
Madeleine Tråvén, leg. veterinär, universitetslektor, SLU

Läs artikeln i sin helhet > Ultraljud för bedömning av lunginflammation hos kalvar (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning, nr 4, 2022.