Artikel

Agens och antibiotikaresistens vid klinisk mastit hos mjölkkor

Mastit är en av de viktigaste infektionssjukdomarna hos mjölkkor och en av de sjukdomar som orsakar mest antibiotikaanvändning. Därför är det viktigt att känna till vilka bakterier som orsakar mastit och deras känslighet för antibiotika. Inom SvarmPat har det sedan 2013 funnits ett program för kontinuerlig övervakning av agens och resistens vid klinisk mastit. Resultat från denna övervakning för perioden 2013–2018 har just publicerats i en vetenskaplig artikel, och vi summerar här de viktigaste fynden och konklusionerna.

Artikeln är skriven av:

Karl Pedersen, Karin Persson Waller, Frida Matti och Anette Backhans

Läs artikeln i sin helhet
>
Agens och antibiotikaresistens vid klinisk mastit hos mjölkkor (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning.

Dokument och länkar