Artikel

Penicillinresistens hos
Streptococcus suis

Inom SvarmPat ingår övervakning av resistens hos sjukdomsframkallande bakterier från lantbrukets djur. En bakterie som fått ökad uppmärksamhet på senare år är Streptococcus suis. Nyupptäckt penicillinresistens aktualiserar behovet av diagnostik och resistensbestämning vid kliniska problem.

Artikeln är skriven av:
Annette Backhans, veterinär, SVA
Märit Pringle, Laborator, SVA

Läs artikeln i sin helhet > Penicillinresistens hos Streptococcus suis (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning, nr 10, 2022.

Dokument och länkar