Guide

Checklista inför sommaren

Inför sommarens varma dagar är det viktigt att ha koll på flera punkter som t.ex. vattentillförsel, ventilation, foderhygien, flugbekämpning.

På bilden ovan visas grisas liggbeteende då det är för varmt.

Grisarnas vattentillförsel

För att säkerställa att alla grisar får den mängd vatten som de behöver så är det klokt att gå över alla nipplar i sitt stall och se att de fungerar som de ska. Vi pratar ofta om vattentryck men tänk flöde, ett för högt tryck kan också leda till att grisarna inte kan dricka som de vill.

Krav på nipplar vad gäller flöde och öppningskraft.

Flöde (liter/minut) Maximal öppningskraft (N)*
Digivande suggor 3-4 20
Dräktiga suggor 3-4 20
Smågrisar 1 5
Slaktgrisar 3,5 10

*Förutsätter ett ledningstryck på 3 kPa. *Dock minst två vattenställen i grupper över 30 grisar.

 

Förutom flödet i nippeln är det viktigt att alla djur kommer åt vattnet. Sinsuggor hålls ofta i större grupper och det är där viktigt att försöka erbjuda vatten från fler än en vattenkälla då de lågrankade annars riskerar att bli utan ifall en högrankad sugga ”vaktar” vattenposten.

Kolla över din ventilation

En väl fungerande ventilation är viktig året runt och en årlig genomgång/service bör finnas i rutinerna. Titta i drift-och skötselanvisningen för din ventilationsanläggning vad som gäller. Nedan några allmänna råd.

  • Kontrollera att alla tilluftsdonen öppnar sig fullt vid maxventilation och att utsugsfläktarna är rena inuti och att fläktbladen är hela för att kunna fungera optimalt. Glöm inte att kontrollera kanalerna fram till tilluftsdonen så de inte är igensatta.
  • Kontrollera temperaturgivare och tilluftsdon som styr ventilationen. Givarna som styr ventilationen kan behöva kalibreras för att fylla sin funktion. Feljusterade tilluftdon kan orsaka kallras och drag för grisarna nattetid.
  • Om tilluftsdukar finns, fungerar dessa optimalt? Ofta kan kapaciteten redan efter ett par år efter montaget vara mycket nersatt.  Dukarna behöver tvättas alternativt bytas för att kunna förse grisarna med tillräcklig luftmängd.

Tänk också på beläggningen i stallet, vad är ventilationen en gång byggd/anpassad för?

Noggrann foderhygien och fördela fodergivan över dygnet

Tänk på att foderrester fort blir dåligt vid ökad temperatur. Skrapa bort överblivet foder dagligen och var noggrann med rengöring av mjölk- och foderautomater. Täck kärror med torrfoder för att undvika flugskit i fodret. Under sommaren kan det vara bra att fördela fodergivan över dygnet. Ge större givor kväll och morgon då det förhoppningsvis är lite svalare och ge en mindre giva mitt på dagen när det är som varmast.

Flugbekämpning

Den viktigaste faktorn för att minska andelen flugor är att eftersträva god box/stallhygien. Skrapa extra noga i hörn, skarvar, under grindar och i hoarna, detta för att förebygga att det finns fuktiga, varma ställen för flugorna att lägga sina ägg. Sätt upp flugfångare, framförallt hos grisar som får någon form av mjölkersättning. Vid stora problem bekämpa flugorna kemiskt eller sätt in rovflugor.

Var noga med temperaturen på dina semindoser

Hämta spermieleveransen omgående vid avlämningsstället. Kontrollera temperaturen i frigolitlådan. Klimatskåpet ska vara igångsatt i god tid innan doserna ska läggas in. Temperaturen ska vara satt på +18 °C. Spermadoserna ska förvaras i 17–20 °C fördelade på hyllorna. Kontrollera med fristående termometer att klimatskåpet håller önskad temperatur. Ta inte med fler doser ut i stallet än vad som behövs. Seminera gärna tidig morgon när det är svalare. Då är suggorna/gyltorna aktivare och visar tydligare ståreflex.

Minska beläggningen/(motverka överbeläggning)

För att förebygga att boxhygienen blir sämre vid varma sommardagar kan det vara en fördel att minska beläggningen i slaktgrisboxarna. Se över möjligheten att sälja fler grisar på förmedling. Förlorad slaktintäkt kan oftast ”försvaras” med minskad arbetsåtgång för skrapning av boxar.

Nedan visas vilka minimikrav för mått som gäller för växande grisar enligt L100.

Minsta utrymme i boxar
Ströad liggbox¹
Liggarea, m² = 0,10 + (vikt i kg)/ 167
Totalarea, m² = 0,17 +  (vikt i kg)/ 130
Ströbäddbox¹
Totalarea, m² = 0,20 + (vikt i kg)/ 84