Artikel

Hälta hos slaktgrisar, del 1

Hälta är ett vanligt problem inom svensk grisproduktion och drabbar grisar i alla åldrar. Utöver negativa konsekvenser för djurvälfärd och ekonomi står hälta även för en stor andel av antibiotikaförbrukningen inom grisproduktionen. Via ett examensarbete i veterinärmedicin har det kartlagts vilka underliggande sjukliga förändringar som egentligen orsakar hälta hos slaktgrisar och hur väl dessa överensstämmer med den diagnos som ställts på gård.

Artikeln är skriven av:
Johanna Gripsborn, SLU 

Läs artikeln i sin helhet  > Hälta hos slaktgrisar (grisforetagaren.se)
Publicerad i tidningen Grisföretagaren nummer 7/2021.