Artikel

Hälta hos slaktgrisar

Hälta är ett vanligt problem inom svensk grisproduktion och drabbar grisar i alla åldrar. Utöver negativa konsekvenser för djurvälfärd och ekonomi står hälta även för en stor andel av antibiotikaförbrukningen inom grisproduktionen. Via ett examensarbete i veterinärmedicin har det kartlagts vilka underliggande sjukliga förändringar som egentligen orsakar hälta hos slaktgrisar och hur väl dessa överensstämmer med den diagnos som ställts på gård.

Artikeln är skriven av Johanna Gripsborn, SLU och publicerad i tidningen Grisföretagaren nummer 7/2021.

Läs artikeln i sin helhet här.