Guide

Klövatlas GRIS

Friska klövar är en framgångsfaktor och grundförutsättningen för en god djurhälsa och god produktion.

Suboptimala miljöer och dåliga rutiner för åtgärder av klövar medför kostnader i form av hög utslagning av suggor och låga kullresultat, en följd av dålig mjölkproduktion vilket ökar risken för trampskador och ihjälliggning av smågrisarna.

Läs mer om grisens klövar >> Klövatlas – Den friska klöven.pdf