Artikel

När bogsåret är ett faktum
– vad gör man då?

Bästa bogsårsstrategin är att förebygga, så att sår inte uppstår. Men om det trots allt händer - vad gör man då? Hur brukar svenska grisföretagare hantera problematiken och vad säger vetenskapen? Det är något av det som har kartlagts i ett svenskt bogsårsprojekt inom ramen för SvarmPat.

Artikeln är publicerad i tidningen Grisföretagaren nr 5/2021.
Läs den i sin helhet: När bogsåret är ett faktum – vad gör man då?

Den är skriven av:

Frida Matti, Gård & Djurhälsan
Annette Backhans, SVA
Maria Lindberg, Gård & Djurhälsan

Dokument och länkar