Artikel

Infektiös artrit hos diande smågrisar

Hälta till följd av infektiös artrit är en vanlig orsak till att diande grisar behandlas med antibiotika, både i Sverige och i andra länder. En tidigt insatt behandling med adekvat antibiotikum är viktigt för att lederna inte ska få bestående skador.

Artikeln är skriven av:

Mika Berglund, Veterinär
Magdalena Sandström, Veterinär
Magdalena Jacobson, Professor, SLU

Läs artikeln i sin helhet > Infektiös artrit hos diande smågrisar (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning nr 8, 2023.

Dokument och länkar