Artikel

PCR hjälper oss att hitta Mycoplasma bovis hos kalv

Infektion med Mycoplasma bovis är ett växande problem i Sverige. De vanligaste symtomen är lunginflammation och ledinflammation hos kalvar samt juverinflammation hos mjölkkor. Bakterien är problematisk då den är naturligt resistent mot penicillin och i övrigt har ett okänt resistensmönster vilket gör dessa infektioner svåra att behandla. Bakterien är svår att isolera och långsamväxande varför PCR-diagnostik används för att påvisa infektion.

Artikeln är skriven av:

Maria Lindberg, Gård & Djurhälsan
Anette Backhans, SVA

Läs artikeln i sin helhet
>
PCR hjälper oss att hitta Mycoplasma bovis hos kalv (pdf)
Publicerad i Svensk Veterinärtidning.

Dokument och länkar