Artikel

Om bogsår och hur de hanteras i svenska suggbesättningar

Ökad kunskap om bogsår, hur man kan förebygga det, och vad man kan göra åt saken om det trots allt uppstår, är fokus i ett projekt som utförts inom ramen för SvarmPat. En del av projektet är den enkät som genomfördes i svenska grisbranschen 2018 och som visar att det finns en uppsjö av olika strategier för att hantera problematiken.

Läs hela artikeln här.

Artikeln är publicerad i tidningen Grisföretagaren nr 4/2021 och är skriven av

Frida Matti, Gård & Djurhälsan
Annette Backhans, SVA
Maria Lindberg, Gård & Djurhälsan

Dokument och länkar